Náš internetový obchod:

www.nakupdom.sk

NKP s.r.o. Martinengova 14 811 02 Bratislava IČO: 46 928 235 tel: 0944 375 251

e-mail:

nakupdom@post.sk

Vítajte na stránkach našej spoločnosti !

Poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zdraví i v chorobe o jednotlivcov všetkých vekových skupín. Používaním vhodných metód systematicky pomáhame pacientom počas choroby spĺňať základné potreby ako sú:

  • biologické: dýchanie, prijímanie potravy, spánok, vylučovanie, pohodlie a polohovanie, hygienická starostlivosť,
  • psychické: boj proti bolesti, strachu a úzkosti,
  • sociálne: kontakt s príbuznými, známymi, komunikácia, rozhovor, vzťah k personálu a pacientom,
  • kultúrne: kultúra prostredia, kontakt s TV, rozhlasom, knihy, tlač, estetika pacienta,
  • spirituálne (duchovné): účasť na obradoch (kňaz).
Naša spoločnosť sa zameriava na tieto oblasti:
  • podpora zdravia (zdravý životný štýl) prevencia , hygiena,
  • uchovávanie zdravia,
  • prinavrátenie zdravia (ak človek ochorie).